Tim Moto Max Jagodina čine iskusni, kompetentni, dinamični i ljubazni zaposleni koji su uvek na raspolaganju da odgovore na tehnička i profesionalna pitanja.