Upozorenje: Terenska I kros vozila mogu biti opasna za rad i nisu namenjena za upotrebu na putu. Svi vozači uvek treba da nose kacigu, zaštitu za oči i zaštitnu odeću. SIgurnost je uvek na prvom mestu. Nikada se ne upuštajte u kaskadersku vožnju i izbegavajte prekomerne brzine i oštre krivine. Svi vozači treba da prođu kurs za bezbednost. Pre vožnje stazama proverite zakone. © 2021 Moto Max Jagodina